[Loại 1] Móng dài đầu ngang – siêu dẻo, siêu mỏng, không sước 500 móng/hộp ( 2 màu tự nhiên – trong suốt) – loại 1 – 14077

Có 2 màu Tự nhiên và trong suốt

 

 

Màu

Vui lòng đăng nhập