Máy hơ tích điện cao cấp Cordless S60 – 33 bóng – 72w – 1049