Máy hơ Gel T2 PLUS- CẢM ỨNG ĐIỆN DUNG – 98W – 1043