Máy hơ gel NEW BLUEQUE V11 – 180w – 60 bóng – 1050