[ NEW ] Mài tích điện cordless believe – Công suất 30.000 vòng – 2066