[Loại 1] Móng nhám mờ hộp 500 cái – Siêu dẻo,mỏng – 14128