[Loại 1] Móng hộp 500 cái – Siêu dẻo,mỏng – nhám – Hàng loại 1 – 14133