[Loại 1] Móng hộp 500 cái – Siêu dẻo, mỏng – nhám – Hàng loại 1 – 14130