[Loại 1] Móng đục hộp 500 cái – Siêu dẻo,mỏng – Hàng loại 1 – 14127