Kodi gel bông tuyết / chai – set 13 màu + 1 màu trắng base (3 set có bảng màu) – 5087