Kodi Chúc mừng năm mới 42 màu – /chai – (3 set có bảng màu) – 5090