Khuôn nặn bông hồng silicon (chỉ có bông hồng) – 10082