Khay đá đựng màu vẽ – hình vuông – 10064

ĐVT / cái