Khay đá đựng màu vẽ – hình tròn – 10062

ĐVT / cái