Khay đá đựng màu vẽ – hình trái tim – 10065

ĐVT / cái