Keo viền móng – 9021

Dùng để viền móng chống lem khi sơn nghệ thuật