Kẻ ngón chống trầy. ( chất liệu nhựa dẽo ) – 10135