Hủ ngâm cọ – 10051

Dùng để ngâm cọ sau khi sử dụng xong