[Loại 1] Hai màu tự nhiên và trong, siêu dẻo, siêu mỏng, siêu láng, 504 móng – 14092

Gồm 2 màu tự nhiên và trong suốt

 

 

Màu

Hết hàng