Kodi tông son môi – Set 30 màu (3 set có bảng màu) – 5086