Dây xích màu vàng xoàn trắng – DÀI 70CM – M46 – 3099