Dây xích màu trắng ánh bạc – DÀI 70CM – M43 – 3103