Dây kim tuyến nhám 1mm – 4044

Size 6mm

Hộp 15 cuộn