Cọ KOLINSKY SUPER ENGLAND Số 16. ( 100 % Lông Tự Nhiên) – 13126