Bút 2 đầu chấm xoàn + chấm bi – 13031

Nail dotting wax pencil head beads rhinestones