Bướm co nhiệt – số 06 – 1216006

Sử dụng kèm máy sấy nhiệt

SỐ LƯỢNG TỪ 36 CON TRỞ LÊN TÙY THEO BỚM LỚN NHỎ/TỜ