Bướm co nhiệt – số 02 – 1216002

Sử dụng kèm máy sấy nhiệt

SỐ LƯỢNG TỪ 36 CON TRỞ LÊN TÙY THEO BỚM LỚN NHỎ/TỜ