Bột thủy tinh set 12 màu – 4059

Hiệu ứng khác nhau khi quét trên nền đen và nền trắng