Bột nặn bông không cần lưu huỳnh – set 12 màu – 5073