Bộ 8 cây cọ Zhefanshi cao cấp [ có bóp đựng ] – 13107