Bộ 12 cây cọ Zhefanshi cao cấp [ có bóp đựng ] – 13105