Bộ 12 cây cọ Brother cao cấp [ có bóp đựng ] – 13106