Băng keo 2 mặt, băng dính móng mẫu bảng màu – cuộn 25 m – 9020