[ NEW ] Trang trí hình nơ thương hiệu CHANNEL màu vàng – 3182