[ NEW ] Trang trí hình nơ Thương hiệu CHANNEL màu hồng – 3181