[ NEW ] Phụ kiện trang trí hình bướm đủ màu – 3160