[ NEW ] Nơ trang trí dài nhiều màu – 12 viên/bịch – 3258