[ NEW ] Máy hơ gel XW-S6 – Công suất 168W – 42 Bóng – 1067