[ NEW ] Máy hơ 2 bàn tay MODERN 6 – 150W – 51 bóng – 1073