[ NEW ] Đá trang trí đủ hình kiểu – hộp 12 ngăn – 3152