Mica viên hiệu YSL ( mua tối thiểu 20 viên )- 32005