Mica viên hiệu Gucci ( mua tối thiểu 20 viên )- 32004