Mica viên hiệu Dior ( mua tối thiểu 20 viên )- 32001