Mica viên hiệu CK ( mua tối thiểu 20 viên )- 32003