Mica viên hiệu Chanel ( mua tối thiểu 20 viên )- 32002