Máy mài tích điện 101 plus – 30.000 RPM – 2029 ( 10 cái giảm 20k / cái )