Máy hơ gel V5 Si ( tráng gương ) – 120w – 36 bóng – 1051