Máy hơ Gel BQ V9 – 168W – 36 led – Cảm ứng điện dung – 1045