Đá khối kiểu đủ màu ( mua tối thiểu 20 viên )- 33007