Cọ 2 đầu – bản ngang – nam châm hoa – 13079

Bản ngang dài